ગુજરાતની નવી સરકારની શપથવિધિ સમારંભ : જુઓ લાઈવ : Watch live Gujarat Govt. Taking Oath Today ( 26 December 2017 ) - letmejob.com

Tuesday, December 26, 2017

ગુજરાતની નવી સરકારની શપથવિધિ સમારંભ : જુઓ લાઈવ : Watch live Gujarat Govt. Taking Oath Today ( 26 December 2017 )

ગુજરાતની નવી સરકાર ની શપથવિધી સમારંભ લાઈવ જોવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો....

ભાજપ સરકાર નું શક્તિ પ્રદર્શન છે આ સમારંભ...

1000 કરતા વધું મહેમાનો આમંત્રિત છે આ સમારંભમા...

પીએમ શ્રી નરેન્દ્ર મોદી ની ખાસ હાજરી અને મુખ્ય અતિથિ છે આ સમારંભનાં....


No comments:

Post a Comment

Featured Post

What is letmejob.com ? Why letmejob.com ?

WHAT IS LETMEJOB.COM? LETMEJOB.COM  is the Leading Job Search Portal in India and other countries like Dubai, Gulf Countries, Austra...

Government Exams Study Materials